Na terenie inwestycji trwają pracę budowlane.

Po wykonaniu ścianki berlińskiej, która zabezpiecza wykop trwają
prace budowlane polegające na zrobieniu wykopu pod garaż podziemny.